Ο πιο μεγάλος ονειροκρίτης online!

αμμουδιά

Τα όνειρα με άμμο, γενικά είναι οιωνοί για απώλειες, προβλήματα και ανέχεια. Δείτε τις ερμηνείες του ονειροκρίτη.