Ο πιο αναλυτικός ονειροκρίτης

εργάτες

Πως εξηγεί ο ονειροκρίτης όταν βλέπουμε στο όνειρό μας ένα μαγαζί ή μαγαζιά;