Ο πιο αναλυτικός ονειροκρίτης

κατεστραμμένο πηγάδι