Ο πιο αναλυτικός ονειροκρίτης

όνειρα με οικογένεια

Κατά τον ονειροκρίτη, τα όνειρα με οικογένειες απεικονίζουν ακριβώς τις πραγματικές καταστάσεις που βιώνουμε στις οικογένειες μας.