Ο πιο αναλυτικός ονειροκρίτης

ψυχική ασθένεια

Το χώμα στα όνειρά μας είναι συνήθως κακός οιωνός. Δείτε τις ερμηνείες που δίνει ο ονειροκρίτης.