Ο πιο αναλυτικός ονειροκρίτης

κατεστραμμένο μαγαζί

Πως εξηγεί ο ονειροκρίτης όταν βλέπουμε στο όνειρό μας ένα μαγαζί ή μαγαζιά;