Ο πιο μεγάλος ονειροκρίτης online!

Πως εξηγεί ο ονειροκρίτης όταν βλέπουμε στο όνειρό μας ένα μαγαζί ή μαγαζιά;