Ο πιο αναλυτικός ονειροκρίτης

κλειστό μαγαζι

Πως εξηγεί ο ονειροκρίτης όταν βλέπουμε στο όνειρό μας ένα μαγαζί ή μαγαζιά;