Ο πιο αναλυτικός ονειροκρίτης

όνειρο με κουζίνα

Αν δεις όνειρο με κουζίνα, είναι καλό όνειρο και θα έχεις γενικά ευτυχία.